News Ticker

HABARI

JAMII

MICHEZO/BURUDANI

LUGHA

UCHAMBUZI

MULTIMEDIA

Instagram

Maisha ya mwanaadamu yana misimu kama ilivyo hali ya hewa.. Kuna msimu wa machipuko, mapukutiko, baridi na kiangazi.. Vituo vyote ni vyetu waja, vya kupanda na kushuka, vya kukauka na kuanguka, bali pia vya kuinuka na kuchipuwa tena, tukanawiri, kisha mizunguko huja tena na kujirejea mumo kwa mumo... Baina ya masika yetu na vuli zetu na michoo yetu na kaskazi zetu. Hadi roho zetu zitenganishwe na kiwiliwili, si kwa maangamizi yake, bali kwa kuingia duru nyengine ya maisha ya milele... Maisha baada ya kifo...