News Ticker

Basi ni Hapo…

zanzibar Basi ni hapo ambapo, wenyewe tutaamua Maamuzi ya iwapo, nani ambaye afaa Na azuke mtu hapo, kuitanza yetu njia Wa mamaye 'tamjua, mkunga ikiwa yupo Basi ni hapo ambapo....


Basi ni hapo ambapo, kichwani jua na mvua
Majumbani tutokapo, foleni kwenda kukaa
Ni hapo si penginepo, kusuka ama kunyoa
Dhamira yetu na nia, sikuye zisimamapo
Basi ni hapo ambapo….

Basi ni hapo ambapo, la kuwa litapokuwa
Lisijalotokeapo, ndipo litapotokea
Lisiloonekanapo, ndipo litashuhudiwa
Kilele shina ‘kitawa, kisha juu kisijepo
Basi ni hapo ambapo…

Basi ni hapo ambapo, giza tutapoondowa
Ni hapo iangazapo, nuru njema ‘kasambaa
Wengine wasikiapo, wabaki kutushangaa
Yatakuwa! Yatakuwa! Naapa leo kiapo
Naam, basi ni hapo…

Mohammed K Ghassani
1 Juni 2015
Bayreuth – Ujerumani

About Zanzibar Daima (1514 Articles)
Zanzibar Daima, Jana, Leo na Kesho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s