LUGHA

Iki kinana kinani?

Iki kinana kinani, kunena maneno yano?
Yasonenwa na waneni, wenye ya ndani maono
Kicho chayanena kwani, kwa inda na matukano –
Ama chazibeba kuni, za moto wa farakano?

  • Mohammed Ghassani

Kinana ‘tanena sana, ela siye tu wa pano
Kwa KAFU tun’shonana, twataka maridhiano
Na kwao siye hapana, tun‘choka majivuno
Kama kunena nena tena, kinana domo unalo!
Medis Khalfan

Kinana chajichanganya, kwa kisemayo mchana
Wala busara hakina, ingawa kizee sana
Nakionea huruma, kisije kufa chaona
Vijana wamekichoka, wasijekukitafuna!
Mussa Hamad

Kinana kinene nini, zaidi ya ufitini?
Ndio mana hakineni, wayanenayo waneni
Kingewa kweli kineni, kingelinena zamani
Wayoyanena waneni, walotupwa gerezani

Hakina kinokinena, mbele ya walionena
Kama Kinana chanena, uneniwe ni fitina
Wakweli walionena, wamekinena kinana
Ati nacho kingenena, uneni uso maana

Bora n‘sinene sana, nami hajawa mneni
Yalowapata wanena, haishia gerezani
Nisijekuwa Kinana, kwa kwa uneni wa fitini
Sheria zao zabana, za humu mtandaoni
Ismaili Islam

Kinana kwani ni nani, kututia ufutini?
Hiki kina nini kwani, kigeni pa duniani?
Mambo haya si mageni, yalidumu tu zamani
Kinana nae ni jini, swahibawe Firauni
Abdallah Al-Alawy Baafarajiy

 

Categories: LUGHA

Tagged as:

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s